Ý nghĩa Số 3 – Con số Thần bí :

Đối với Ý nghĩa số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau, người xưa thường dùng những trạng thái, hình thể gắn với Ý nghĩa số 3 như:

  • Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng), Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới),
  • Tam thời (Quá khứ – Hiện tại – Vị lai), Tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ),
  • Tam đa (Đa phúc, Đa lộc, Đa thọ),
  • Tam tài (Thiên, Địa, Nhân).

Số 3 là con số vững chắc như kiềng 3 chân, Người Trung Quốc có câu “3 với 3 là mãi mãi “ (bất tận) và là biểu tượng của sự trường thọ.

Ý nghĩa số 3 trong văn học cũng như luật lệ xa xưa thường có cũng để chỉ Trời và trong thấy những từ ngữ như :

  • Tam tài tức Trời, Đất và Vạn vật trong đó có con người;
  • Tam cang tức 3 giềng mối quan hệ ở đời của người xưa là : Quân vi thần cang (Vua tôi), Phụ vi tử cang (Cha con), Phu vi thê cang (Chồng Vợ);
  • Tam tùng dành cho người con gái là : Ở nhà phải chịu phép Cha Mẹ, có chồng thì theo chồng, chồng chết theo con;
  • Tam Qui là luật lệ của người đạo Phật đối với Phật Tử phải : qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng; Tam Giác là hình có ba cạnh .v.v.

Phong thủy dùng nhiều lĩnh vực số học trong việc bài trí những đồ vật và con số ba là con số đặc biệt hữu dụng cho việc tăng thêm vẻ vững chắc khi nhìn và sự hài hòa của một môi trường.

Số 3 có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa số 3 được xem là  là con số vững chắc như kiềng 3 chân, Người Trung Quốc có câu “3 với 3 là mãi mãi “ (bất tận) và là biểu tượng của sự trường thọ.

Con người là sản phẩm của Vũ trụ, vì thế mà Đồng chất, Đồng biến, là tính lý của ” Thiên – Nhân tương ứng, Thiên – Địa vạn vật Đồng nhất thế “. Nôm na là Vũ trụ sinh ra ba cõi, là Thiên – Địa – Nhân, theo quy luật Luân hồi
***********
Với những ý nghĩa ấy thì việc sở hữu được căn C3 của nhà phố Phước Bình Home quả là điều may mắn cho khách hàng
***********
LH 0703 85 85 82

 

Chuyên mục: PHONG THỦY

0703 85 85 82