XIN ĐỪNG NGỘ NHẬN THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN

Tháng 7 là gì? Có nhiều người nói là tháng cô hồn nhưng thực ra không phải vậy.

  • Tháng 7 là tháng CÔNG ĐỨC và BÁO HIẾU MẸ CHA
  • Vì sao?,  vì khi tháng 7 đến mọi người đều cùng nhau bố thí, cúng dường, phóng sinh và làm rất nhiều việc công đức để hồi hướng cho Ông Bà, Cha Mẹ quá vãng nhiều đời được vãng sinh lạc quốc; Ông Bà, Cha Mẹ hiện thời được phúc thọ tăng long.
  • Tháng 7 còn là tháng tu học. Bởi dù người xuất gia hay tại gia đều siêng năng lễ Phật, tụng kinh trong dịp này.
  • Tháng 7 là tháng Hiếu thảo, vì tất cả mọi người đều hướng về Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ tiên.
  • Như thế sao lại gọi là tháng cô hồn?, Chúng ta cần hiểu đúng hơn, và cần có những việc làm thiết thực để tháng 7 với chúng ta thực sự ý nghĩa, mọi người không nên đặt nặng vào những quan niệm sai lầm đó mà đánh mất đi cơ hội thực hiện việc Hiếu đạo của mình.
  • Tháng 7 là tháng an lành vì thế mọi người đừng sợ ma, quỷ – cô hồn. Bởi “nhất thiết duy tâm tạo” tức là mọi việc tốt hay xấu đều do tâm ta mà ra.

CHUNG CƯ BCONS GARDEN DĨ AN

Chung cư Bcons Garden

CĂN HỘ BCONS GARDEN DĨ AN BÌNH DƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục: PHONG THỦY

0703 85 85 82