Cách xem hướng Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch hợp Phong Thủy

HƯỚNG TRONG PHONG THỦY

Trong phong thủy hướng được chia thành Đông Tứ TrạchTây Tứ Trạch

 • Đông tứ trạch: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc
 • Tây Tứ Trạch: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc

Trong phong thủy Bát Trạch chia cung mệnh của người ra làm Đông tứ mệnhTây tứ mệnh.

 • Đông tứ mệnh: Cung Chấn, Khảm, Tốn, Ly / 1 ,3 , 4, 9
 • Tây tứ mệnh: Cung Càn, Cấn, Đoài, Khôn / 2, 5, 6, 7, 8
 • (1) Nhất Khảm,
 • (2) Nhị Khôn,
 • (3) Tam Chấn,
 • (4) Tứ Tốn,
 • (5) Ngũ Trung (Nam Khôn, Nữ Cấn),
 • (6) Lục Càn,
 • (7) hất Đoài,
 • (8) Bát Cấn,
 • (9) Cửu Ly.

Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch. Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt. Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu – hung hại. hướng Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch

CÁCH TÍNH QUÁI SỐ:

Bước 1: Xác định năm sinh âm lịch. Bước này cần thực hiện chính xác, nếu không các tính toán sẽ bị sai lệch hoàn toàn. Ví dụ người sinh ngày 05/01/1986 có năm sinh âm lịch là 1985 (Ất Sửu), chứ không phải 1986 (Bính Dần).  hướng Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch

Bước 2: Cộng 2 số cuối của năm sinh, giản ước tới số có một chữ số.

Bước 3: Nam: Lấy 10 trừ đi số vừa tìm được.
Nữ: Lấy 5 cộng với số vừa tìm được. ( giản ước tới số có 1 chữ số )
Kết quả chính là quái số cần tìm.

VÍ DỤ CỤ THỂ: Nam sinh năm AL 1984 hướng Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch

Lấy 8 + 4 = 12 lấy tiếp 1 + 2 = 3

Giới tính Nam nên lấy : 103 = 7

Như vậy chúng ta tính được ngay NAM sinh năm 1984 hợp hướng Tây Tứ Trạch ( Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc ) và nếu tra bảng cung mệnh phía dưới thì ta có được kết quả sau :

+ Chính Tây: Phục Vị
+ Tây Bắc: Sinh khí
+ Tây Nam: Thiên Y
+ Đông Bắc: Diên niên

Chú ý: Với những người sinh từ năm 2000 trở đi, bước 3 thực hiện như sau:

 • Nam: Lấy 9 trừ đi số vừa tìm được.
 • Nữ: Lấy 6 cộng với số vừa tìm được. ( cộng đến số có 1 chữ số )
 • Các số thuộc Đông tứ mệnh: 1, 3, 4, 9
 • Các số thuộc Tây tứ mệnh: 2, 5, 6, 7, 8.

Bảng tra cung mệnh với hướng tạo ra các khí tốt – xấu

hướng Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch

hướng Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch – nhà phố bến bình đông quận 8

4 khí tốt

 • Tốt nhất đó chính là Sinh khí.
 • Xếp thứ hai đó chính là dòng khí Thiên y.
 • Diên niên là khí tốt thứ 3.
 • Phục vị Xếp cuối cùng.

4 khí xấu

 • Khí xấu nhất đó chính là Tuyệt mệnh.
 • Thứ hai đó chính là Ngũ quỷ.
 • Xếp thứ 3 chính là Lục sát.
 • Họa hại thứ 4.

 

 

 

Chuyên mục: PHONG THỦY

0703 85 85 82