Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ nhà đất.

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ vừa được ban hành. Những quy định của Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/4/2019.

Những quy định về giá nhà, đất theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 10/4/2019 (Ảnh minh họa)
Những quy định về giá nhà, đất theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 10/4/2019 (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng…

Cụ thể, về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, Nghị định mới quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. giá nhà phố tạ quang bửu

Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. giá nhà phố tạ quang bửu

Riêng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hoá đơn bán nhà theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng. giá nhà phố tạ quang bửu

Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà. giá nhà phố tạ quang bửu

Phương Thảo

Chuyên mục: TIN TỨC