Đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là phù hợp
Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là vui vẻ
Được hay mất không quan trọng, quan trọng là bình an

 

0703 85 85 82