Những con số thống kê bất ngờ, thú vị về dân số và nhà ở tại TP.HCM

Tính về số hộ thì TP.HCM có 2,5 triệu, trong đó chủ yếu sống ở thành thị (2,02 triệu hộ), còn lại là ở nông thôn thuộc 5 huyện ngoại thành. Bình quân mỗi hộ có 3,51 người, tuy nhiên con số này đang có xu hướng giảm, trong khi số hộ có 1 người ngày càng tăng nhanh…

Ngày 11/10, UBND TP.HCM đã côn

 

Chuyên mục: TIN TỨC

0703 85 85 82