MÁI NHÀ

Mái nhà trong cấu trúc căn nhà là dương so với thân nhà là âm. 
Mái nhà phản ánh người cha trong gia đình.
Mái nhà là dương nên cũng chủ về tư tưởng, sáng tạo, suy nghĩ. 
Thời xưa, những ngôi nhà truyền thống của Việt Nam có mái rất nặng nề, kín đáo. Phản ánh những người chủ gia đình có tính bảo thủ, cố chấp, áp đặt con cái. Một cái nhà phản ánh cá nhân, gia chủ. Nhiều cái nhà trong một xã hội như vậy thì nó thể hiện xã hội Việt Nam thời đó là xã hội phong kiến Nho giáo trì trệ, với nhiều luật tục kìm hãm con người và sự sáng tạo. Nhiều ngôi nhà hiện nay cũng thể hiện như vậy.
Ngày nay hòa chung vào sự phát triển thì ngành kiến trúc, xây dựng cũng có những phát triển riêng. Ngày càng xuất hiện nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, trong đó có sự xuất hiện của nhiều hình thái mái nhà khác nhau. 
Hình thái mái nhà thể hiện gia chủ, sự nghiệp phát triển của gia đình đó. Đặc biệt nó phản ánh trực tiếp người cha trong gia đình nên một cái mái sẽ ảnh hưởng rất lớn với gia đình đó. 
Những ngôi nhà có lam ngang, dọc, cột trên mái nhà thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người cha. 
Những hình thái mái như: mái gãy, nhiều mái, mái bằng,… cũng thể hiện mức độ xấu ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển, sức khỏe của chủ nhân ngôi nhà đó. 
Một cơ thể khỏe mạnh thì các bộ phận trên cơ thể cũng phải khỏe mạnh. Tương tự như vậy một cái nhà tốt thì các bộ phận, cấu trúc của căn nhà đó cũng phải tốt, hài hòa. “vạn vật nhất thể đồng quy”

 

 

 

 

 

Chuyên mục: PHONG THỦY

0703 85 85 82