Địa Lý Dương Trạch

D: Phần tổng hợp:

Đi vào phần tổng hợp được, nghiã là quý vị đã thông suốt những phần đầu. Dù sao quý vị cũng cần lưu ý lại một vài điểm quan trọng nêu ở các phần trước như ngũ hành sinh khắc, 8 cung của Bát quái đồ ứng với các phương hướng thực tế.. . . . .

1: Ví dụ Nam sinh năm bính ngọ. Nhà dài dạng hành mộc hướng đông nam, từ trong nhà nhìn ra, cửa mỡ ở bên trái. Núi ở xa có dạng hành kim.Thử phân tích: Nam bính ngọ mạng thủy, phi cung đoài. Mạng thủy ở trong một căn nhà hành mộc.Mặc dù thủy sinh mộc thuộc ngũ hành tương sinh, nhưng nhà cần sinh cho người, người mà sinh cho nhà là người bị tiết khí, hao lực.

Núi hành kim, nhà hành mộc. Kim đi khắc mộc. Nhà bị khắc thì nhà không thể tốt được. Biết rằng kim tham đi sinh thủy mà thủy thì đi sinh mộc, vì thế khu vườn chung quanh nhà được đề nghị cải tạo lại theo dạng hành thủy để kim đi sinh thủy, thủy đi sinh mộc thì nhà mới đặng tốt.

Người mạng thủy đang bị sinh xuất, hao lực vì bị tiết khí. Cho nên thủy cầnphải được dư thừa. Hình dạng của khu vườn trở nên quan trọng, cần có dạng hành thủy cũng có nghĩa tăng lực thủy vì thủy đang bị tiết khí.

2: Nhà hành mộc hướng đông nam tức là cung tốn (  ). Cữa mở bên trái tức là hướng chính đông cung chấn (  ). Tốn và chấn đều thuộc đông cục, đây là một căn nhà tốt.

3: Phi cung Nam Bính Ngọ là Đoài thuộc Tây Tứ Cục. Nhà thì tốt nhưng lại thuộc Đông Tứ Cục. Người Đông mệnh vào ở nhà này thì được hưởng 100% tốt. Người Tây mệnh thì không thể hưởng được trăm phần vì đông tây dị biệt, chỉ hưởng được tối đa 75% mà thôi.

Thử vẽ lại tất cả các hướng nhà và các hướng cửa để có thể rút tỉa một vài kinh nghiệm bản thân:

( Hình vẽ được đánh số từ 1 đến 24 tượng trưng cho 24 loại nhà và cửa. Trong nhà các khu vực được đánh số từ 1 đến 8. Cung số 2 cũng chính là cung giữa nhà quyết định tốt xấu cho toàn căn nhà.)

Nếu như quý vị chỉ nhìn những hình đã vẽ sẳn thì chắc chắn quý vị không thể luận bàn sâu sắc được. Quý vị cần phải vẽ lại ra trên giấy, an lại các cung, nắm thật vững đông tây cục, đông tây mệnh để có thể đi vào nội thất một cách tường tận. Một số điểm cần quan tâm sau khi quý vị đã phân cung điểm hướng xong một căn nhà:

1: Nhà chính môn thường là nhà tốt. Khu vực đánh số 2 cũng chính là khu vực giữa nhà. Khu vực số 2 tốt tức là nhà tốt, khu vực này xấu tức là căn nhà này xấu.

2: Một căn nhà được trọn tốt không có nghĩa là tất cả các cung trong nhà đều tốt cả. Trong dịch lý cũng như khoa địa lý dương trạch đều cho rằng trong âm phải có dương, trong dương phải có âm. Dương và âm hai thể không thể tách rời được nhau, nghĩa là trong xấu cũng có tốt, trong phúc cũng coi chừng họa. Biết như thế để làm to rộng những chổ tốt, làm nhỏ hẹp lại những chổ xấu hay thường tận dụng nhũng chổ tốt để làm việc, làm phòng ngũ, đặt nhà bếp. Những chổ xấu dùng làm phòng vệ sinh, phòng để quần áo và những chổ xấu thường nên làm nhỏ hẹp lại. Hoàn toàn không thể triệt tiêu được những khu vực xấu hết được.

Người học Dịch phải hiểu điều ấy để lấy sự hài hòa làm trọng. Một căn nhà chỉ cần 3 chổ tốt: Phòng ngũ, nhà bếp và cửa cái gọi là nhà 3 tốt là nhà được gọi là trọn tốt rồi. Trong các hình vẻ ở phần tổng hợp, cửa cái tốt tức là Khu Vực thứ 2 tốt.

3: Các khu vực ở trên lầu hoặc các khu vực ở từng dưới thì các cung, các hướng cũng y rập như tầng trệt hay tầng chính. Khác ở chổ những tầng này bị thêm ảnh hưởng bởi khu vực tốt xấu của vị trí đặt cầu thang.Ví dụ cầu thang dẩn lên lầu đặt tại các cung 2, 4, 5, 6 hay ở khu vực giữa nhà là các khu vực tốt của căn nhà tại hình 1( hướng chính Bắc chính môn). Những phòng ở trên lầu ở các khu vực tốt thì càng thêm tốt. Những phòng ở khu vực xấu thì sẽ bớt xấu. Ngược lại, nếu cầu thang được đặt ở các vị trí xấu thì những khu vực tốt trên lầu sẽ bị giãm tốt rất nhiều. Những phòng ở khu vực xấu lại càng thêm xấu.

Nói một cách tổng quát là cầu thang đặt ở cung tốt thì lầu trên thêm tốt. Cầu thang đặt tại cung xấu thì nguyên lầu trên phải chịu xấu . phước bình home

Nhớ rằng cửa cái là nơi ra vào, khí thường xuyên luân lưu tác động hoạ phúc của một căn nhà. Cầu thang cũng y như cửa cái, tác động họa phúc ở các khu vưc lầu trên, tầng dưới.

4: Nếu nhà được nới rộng làm to thêm, thì phải nới rộng ở những khu vực tốt. Nếu nới rộng những khu vực xấu thì cái xấu sẽ to lớn thêm ra. phước bình home

5:Nguyên tắc Tốt thì vào, xấu thì ra. Vậy nếu cửa cái vào, cửa sau cho ra thì nên cho vào cái tốt và nê n cho ra cái xấu. phước bình home

  • Căn nhà tốt cũng có nghĩa phòng giữa nhà tốt hay cũng chính là khu vực thứ 2 trong các hình vẽ ở phần tổng hợp tốt. Ngược lại căn nhà xấu cũng có nghĩa là khu vực thứ 2 đang xấu. Thật ra chỉ cần phối 2 cung lại: cung cửa cái và cung của hướng nhà là biết ngay nhà xấu hay tốt.
  • Thử nhìn lại một số hình vẽ để phân tích :

Hình 1, 2, 3 Hướng chính bắc. Chỉ cửa cái chính môn tốt mà thôi. Chính môn thì có thể làm to rộng ra các khu vực 4, 5, 6. Cửa sau hay gọi là cửa hậu chỉ nên mỡ ra ở khu vực 7. Ở thiên môn hình 2 và hình 3,các khu vực 1, 8, 7 có thể làm to rộng ra và cửa sau có thể mở ở khu vực 4, 5, 6.

Nhìn kỷ hình 2: Thiên môn tại cung Cấn. Khí vào tụ lại tại khu vực 3 không thông được đến các khu vực khác nhất là các khu 1, 8, 7 là những khu vực có cùng tây tứ cục với cung Cấn. Tại hình 3, ba khu vực tốt 1, 8, 7 lại không thông với khu vực 3. Gặp những căn nhà hướng này, quý vị cần lưu ý , việc đầu tiên là phải thông khí cho các khu vực tốt, sau đó mới có đề nghị sửa đổi các khu vực khác nếu cần.

Hình 4, 5, 6. Hướng Đông bắc. Chỉ cửa cái chính môn tốt mà thôi. Chính môn thì có thể làm to rộng ra các khu vực 6, 7, 8. Cửa sau hay gọi là cửa hậu chỉ nên mỡ ở khu vực 5. Ở thiên môn hình 5, các khu vực 3, 4, 5 hoàn toàn tốt cần làm to rộng ra và phải thông khí ngay cho khu vực 1. Cửa hậu có thể mở tại khu vực 7. Ở thiên môn hình 6( giống y như trường hợp hình 2) khí tụ tại cung Khảm không thông được với các cung cùng cục là các cung 3, 4, 5 . Việc đầu tiên là phải thông khí cho các khu vực tốt rồi mới có đề nghị sửa đổi các khu vực khác nếu cần. phước bình home

Hình 7, 8, 9 hướng chính đông. Chính môn và cửa mỡ cung Tốn tốt. Hình 7 và 8, các khu vực 5, 6, 7 xấu cho nên không được nới to rộng, cần phải mở cửa sau hay cửa hậu để ra bớt cái xấu. Ở hình 9 cửa thiên môn lệch trái tại cung Cấn, xấu. Khí vào tụ tại cung số 1, không thông với các khu vực đồng cục là các cung 5, 6, 7.Nhà này cần phải được thông khí trước khi có có đề nghị sửa đổi các khu vực khác nếu cần . Ví dụ như làm to rộng ra phần sau chẳng hạn. phước bình home

Đến đây chắc hẳn qúy vị có thể luận tiếp được các căn nhà tiếp theo.

Tốt thì cho vào, xấu thì cho ra. Chắc hẳn quý vị cũng đã từng được nghe người ta nói rằng cửa trước và cửa sau hay cửa hậu mà thông nhau thì căn nhà không được tốt. Quý vị ít ra cũng đã có một số kiến thức hết sức căn bản và vững chắc. Câu nói trên quả có đúng ở một vài trường hợp, vậy quý vị cho biết thử đúng ở các trường hợp nào và không đúng ở các trường hợp nào? phước bình home

Cũng phải cần lưu ý thêm, các chương sau sẽ bàn làm thế nào để các khu vực xấu bớt xấu, nghĩa là khí tốt sẽ được đưa đến cho một số khu vực bị xấu nhưng cần thiết phải sử dụng thì có thể câu nói trên lại đúng được hoàn toàn. phước bình home

Chuyên mục: PHONG THỦY

0703 85 85 82