BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 5

Chương 5. CHIẾN LƯỢC SỐNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT THỦY 1. Hãy nạp Thủy thường xuyên Nếu một người khuyết Thủy, khi đại vận lại khuyết Thủy, tình hình vô cùng khó khăn, không biết phải làm thế nào? Tốt nhất họ dựa vào những người thân sống bên cạnh có Đọc tiếp…

BÍ QUYẾT SỐNG ĐÚNG MÙA SINH – MỆNH KHUYẾT THỦY (KỴ HỎA) – 4

Chương 4. NGƯỜI KHUYẾT THỦY LỢl DỤNG SỨC SỐNG MÙA HÈ THẾ NÀO? 1. Nhận thức về Ngũ hành Người khuyết Thủy có nhiều loại, có người khuyết cả Kim lẫn Thủy, có người khuyết cả Thủy lẫn Mộc, thậm chí có người khuyết cả Thủy lẫn Hỏa. Trên thực Đọc tiếp…

0703 85 85 82