MỘT SỐ THỦ TỤC VỀ ĐỘNG THỔ VÀ QUAN NIỆM – PHƯƠNG VỊ KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ NHÂM DẦN 2022.

MỘT SỐ THỦ TỤC VỀ ĐỘNG THỔ VÀ QUAN NIỆM – PHƯƠNG VỊ KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ NHÂM DẦN 2022. Người Việt Namtheo tín ngưỡng Văn Hóa của mình đều tin rằng, đất có thổ công. Nên những việc như động thổ dựng xưởng, thi công đào móng làm nhà, Đọc tiếp…

0703 85 85 82