CON NGƯỜI KIÊU NGẠO, BẢO THỦ, CỐ CHẤP GIỐNG NHƯ NHÀ BẾ KHÍ THÌ RẤT KHÓ PHÁT TRIỂN.

Lúa càng cao, lúa càng cúi đầu Sông càng sâu, sông càng tĩnh lặng. “Nhân pháp địa” – Con người cũng vậy, muốn phát triển thì phải biết Khiêm nhường. Nguyên lý quan trọng trong việc ứng dụng vào Phong Thủy cũng như tâm tính con người để phát triển. Đọc tiếp…

0703 85 85 82