CĂN HỘ BCONS MIỀN ĐÔNG DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 05 tháng 03 năm 2020.
– Block A: đã đổ xong sàn bê tông tầng 13
– Block B: đã đổ bê tông tầng 14

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 25/02/2020: đã xây đến tầng 13

Bcons Miền Đông

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 02/01/2020: đã xây đến tầng 7

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 29/11/2019: đã xây đến tầng 3

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 15/11/2019: đã xây đến tầng 2

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 02/10/2019

Cập nhật tiến độ thi công Bcons Miền Đông Đến ngày 20/9/2019

Đã lên tầng