Bí mật phong thủy của cung điện quan trọng nhất triều Nguyễn

Trang chiếu 1 / 11: Nằm ở khu vực Đại Nội của Hoàng Thành Huế, điện Thái Hòa là nơi đặt ngai vàng của nhà Nguyễn, đồng thời là chứng tích ghi dấu sự đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn. Được coi là trung tâm đất nước, cung điện này mang những ý nghĩa phong thủy rất đặc biệt.

Trang chiếu 2 / 11: Theo đó, tên điện Thái Hòa bắt nguồn từ Quẻ Thuần Càn trong Kinh Dịch. Quẻ này tượng trưng cho Thiên Đạo và cũng ám chỉ nhà vua. Quẻ Càn này có 4 đặc điểm là Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh mang ý nghĩa cát tường.

Trang chiếu 3 / 11: Cụ thể: “Nguyên” là nguyên thủy, căn do, gốc gác. “Hanh” là biến hoá, trường thịnh, hanh thông. “Lợi” là thoải mái, ích lợi. “Trinh” là thành đạt, bền vững, vĩnh cửu. Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh cũng ứng vào bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông và tiết tấu biến dịch Sinh, Trưởng, Liễm, Tàng.

Trang chiếu 4 / 11: Bốn chữ này mô tả bốn giai đoạn tuần hoàn của Thiên Đạo thể hiện trong vạn vật, cũng chính là quy tắc mà đế vương phải biết để điều chỉnh sự cai trị của mình cho phù hợp từ lúc lên ngôi cho đến lúc băng hà.

Chuyên mục: PHONG THỦY

0703 85 85 82