Bản chất của Phong Thủy.

Có một số người cho rằng lý thuyết âm dương, ngũ hành và các môn phong thủy, tử vi, kinh dịch,… phải sinh ra ở một nền văn minh nhưng tôi cho rằng không phải, mà phải là sự kết hợp của hai nền văn hóa khác nhau. Và hệ thống các môn này được hình thành ở hai miền sông Dương Tử (Trường Giang).

Hệ thống lý thuyết âm dương, ngũ hành là hệ thống mô phỏng, diễn giải quy luật của tự nhiên. Và hệ thống đó phải xuất hiện trên một nền tảng sản xuất mà người ta phải quan sát nhiều, tích lũy nhiều.

Đối với tộc người ở miền nam Dương Tử thì môi trường chính là đồng bằng, sông nước nóng ẩm. Rất thích hợp với việc trồng trọt, trong quá trình trồng trọt lại phụ thuộc vào thiên nhiên. phải quan sát nắng mưa, con nước lên xuống,… và để đo lường được thời gian đấy thì phải quan sát chu kỳ mặt trời, mặt trăng.

Dựa trên môi trường sống thì họ sinh ra phương thức sản xuất, từ phương thức sản xuất sinh ra vấn đề tư duy nông nghiệp và triết học –> Quy luật.

Đối với môi trường của người phía bắc Dương Tử thì ở đồng bằng thảo nguyên khô lạnh thích hợp với việc chăn thả vật nuôi. Phương thức sản xuất chăn nuôi thì cần tính toán, phân tích. Từ tư duy phân tích đó thì qua quá trình tích lũy theo năm tháng, trải qua nhiều thế hệ. Nên họ phát triển ra tư duy khoa học, kinh doanh.

Người phương nam có tư duy tổng hợp, người phương bắc có tư duy phân tích, tính toán chặt chẽ. Và dần dần khi các chủng tộc người, nền văn minh gặp gỡ, giao thoa với nhau thì sẽ sinh ra phương pháp.
Hai hình minh họa dưới đây là diễn giải cho sự giao thoa của hai nền văn minh tiêu biểu đó.

Bản chất của Phong Thủy

Bản chất của Phong Thủy

Bản chất của Phong Thủy

Bản chất của Phong Thủy

Vùng ở nam sông Dương Tử là vùng mà người dân chủ yếu sống bằng trồng trọt có tư duy tổng hợp nhưng không định lượng được. Tư duy định tính. Họ phát minh ra ngũ hành, rồi can chi, lục thập hoa giáp.

Còn chủng tộc người ở phía bắc sông Dương Tử thì đa phần khí hậu lạnh, thảo nguyên. phương thức sản xuất là chăn nuôi. Mạnh về cơ bắp, di chuyển, cưỡi ngựa bắn cung,…. Vì thế họ phân tích, chẻ nhỏ vấn đề. Họ phát triển ra bát quái, …

Chủng tộc phương bắc mạnh về cơ bắp, thiện chiến xâm chiếm xuống phương nam. Có sự gặp gỡ của hai nền văn hóa, phương pháp hòa làm một. Từ đó sinh ra những công cụ, phương pháp: Phong Thủy, Tử Vi, Tử Bình,…. Và điển hình là La Kinh – một công cụ trong Phong Thủy là sự kết hợp nổi bật khi có đủ bát quái, can chi,…

Ở đây tôi bàn về Phong Thủy nên sẽ đi sâu vào bộ môn này.
Với sự kết hợp của âm dương, ngũ hành, bát quái,… nên sinh ra một số trường phái: Bát trạch, Loan Đầu, Huyền Không, Tam Hợp, Tứ Trụ,…

Nhưng bản chất nguồn gốc vạn vật là Khí, Khí sinh ra âm dương, sinh ra vạn vật nên chỉ nghiên cứu cái gốc thì sẽ tìm được cái căn cơ, giải quyết vấn đề. Bản chất những ai làm Phong Thủy, dù theo bất kỳ phương pháp nào đi nữa (Bát Trạch, Huyền Không,….) mà xa rời hoặc không hiểu nguyên lý âm dương thì tất thất bại.

Vậy Phong Thủy nên hiểu đơn giản là một phương pháp nghiên cứu về gió và nước để biết được sự vận động của KHÍ. Vạn vật được tạ

Phan Luu Fengshui

Chuyên mục: PHONG THỦY

0703 85 85 82