Bán 2.083,7m2 đất trồng cây đường Võ Văn Vân Bình Chánh

Vị trí đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh
Đất trồng cây lâu năm
Diện tích 2.083,7m2, thích hợp làm nhà vườn

Liên hệ 0703 85 85 82

0703 85 85 82